Uvjeti poslovanja

Općenito

Opći uvjeti poslovanja vrijede za registrirane korisnike. Registrirani korisnik (u daljnjem tekstu korisnik ili registrirani korisnik) može postati svaka osoba (pravna i fizička unutar granica Republike Hrvatske) koja je potpuno poslovno sposobna i koja prihvaća uvjete poslovanja Maico d.o.o.

Prilikom prve kupnje kupac se treba registrirati i pritom ispuniti sva zahtijevana polja istinitim podacima. Prihvaćanje općih uvjeta poslovanja kupac potvrđuje svojom registracijom čime postaje registrirani korisnik. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke. Maico d.o.o. ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi odgovarajuće postupiti.

Prilikom pismene, telefonske, online i narudžbe putem e-maila, pa tako i kod svake dodatne narudžbe, vrijede isključivo uvjeti isporuke Isporučitelja, odnosno tvrtke Maico d.o.o.
Na temelju ponude proizašle iz kupnje putem Web-izloga biti će napravljeni račun (maloprodajni ili veleprodajni) koji ćete dobiti zajedno s isporukom naručenih proizvoda.
Sve akcijske prodaje unaprijed su ograničene količinama i vrijede do isteka zaliha.
Maico d.o.o. će nastojati osigurati maksimalnu točnost informacija i podataka sadržanih na ovoj web stranici, ali se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja. Korištenje ove web stranice vršite isključivo na vlastitu odgovornost i vlastiti rizik. Maico d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla proizići kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove web stranice u cijelosti ili pojedinih njenih dijelova.
Na ovoj web stranici možete naći linkove na web stranice trećih strana kao i sadržaje, podatke i informacije kreirane od trećih strana. Budući da Maico d.o.o. nema nikakav utjecaj ni kontrolu nad istima, pristupanje navedenim web stranicama, sadržajima, podacima i informacijama, kao i bilo kakav drugi oblik korištenja istih, vršite isključivo na vlastitu odgovornost i vlastiti rizik, te Maico d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla proizići kao posljedica takvog pristupa i/ili korištenja.

Cijene

Cijene su izražene u kunama s uključenim PDV-om, prema važećem cjeniku tijekom naznačenog perioda, a najkasnije do izlaska novog cjenika koji se ujedno primjenjuje na Web-izlog. Ponuda i cijene za specijalne akcije vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj internet stranici ili do isteka zaliha.

Troškovi isporuke

Maico d.o.o. će kupcu robu dostavljati o svom trošku, uz uvjet da vrijednost robe koja se isporučuje prelazi minimalni iznos od 600 kn. Za iznose manje od 600 kn, Maico d.o.o. će kupcu obračunati troškove dostave u iznosu od 30 kn  po pošiljci. Ukoliko se roba dostavlja paketnom distribucijom (InTime ili HP Express), kupac potvrđuje prijem robe svojim potpisom i žigom na pratećem dokumentu dostavljača. Ukoliko kupac ne preuzme robu dostavljenu paketnom distribucijom, dostavljač će vratiti robu Maico d.o.o. koja zadržava pravo naplatiti kupcu eventualne troškove proizašle iz navedenog slučaja. Što se troškova isporuke tiče Maico d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave. Rok isporuke je odmah nakon prihvata narudžbe (osim ukoliko u trenutku narudžbe robe nema u skladištu, pa se u tom slučaju isporuka vrši prema dogovoru).

Način plaćanja

Na temelju ponude proizašle iz kupnje putem Web-izloga biti će napravljeni račun (maloprodajni ili veleprodajni) koji ćete dobiti zajedno s isporukom naručenih proizvoda.

Rok plaćanja je 30 dana od izdavanja računa. Kod obročnog plaćanja ili plaćanja kreditnim karticama potpisuje se zaseban ugovor. Prilikom kupnje veće količine robe postoji mogućnost dogovora dodatnih popusta ili posebnih uvjeta rokova plaćanja.

U „Napomenu“ koja se nalazi pri završetku narudžbe potrebno je naznačiti ukoliko je potrebno maloprodajni račun.

Povrat robe

Samo originalno zapakirana, nekorištena roba može biti vraćena natrag ukoliko kupac u roku od 8 dana nakon primitka robe isporučitelju pošalje obavijest o povratu. Roba koja se odnosi na lijekove i sterilnu robu, općenito je isključena od bilo kakve zamjene. Nakon telefonskog dogovora s kupcem, Maico d.o.o. organizira povrat robe preko svoje, odnosno ovlaštene kurirske službe. Za povrat robe bez prethodnog telefonskog dogovora, kupac (pošiljatelj) snosi sve troškove kao i punu odgovornost za robu.

Prijava oštećene robe

Svi proizvodi su prije predaje dostavnoj službi detaljno pregledani i isporučeni u ispravnom stanju. Ukoliko prilikom preuzimanja korisnik primijeti oštećenja nastala u transportu, dužan je odmah kontaktirati djelatnike Maico d.o.o. te prijaviti oštećenje telefonski ili e-mailom. U tom slučaju, Maico d.o.o. će, o svom trošku, korisniku isporučiti novi proizvod.

Štete nastale neplaćanjem računa

Prilikom prekoračenja roka valute plaćanja zaračunavamo odštetnu visinu iznosa Zakonom propisane zatezne kamate.

Zamjena proizvoda

Ukoliko su na isporučenoj robi utvrđena oštećenja, a Maico d.o.o. je kao Isporučitelj obavezan nadoknaditi istu, tada Isporučitelj po vlastitom izboru može ili otkloniti nedostatak na robi ili tražiti povrat oštećene robe, te istu zamijeniti ispravnom robom i ponovno je isporučiti.

Jamstvo

Isporučitelj robe Maico d.o.o. ne jamči za nadoknadu štete nastale zbog nemarne povrede obveze – za neobična odnosno netipična oštećenja robe i imovine bez obzira na osnovu pravnog razloga, te će takvu vrstu štete smatrati blagim nemarom.

Svi proizvodi ponuđeni na stranicama Maico d.o.o. pokriveni su jamstvom proizvođača. Jamstvene uvjete na proizvode je odredio proizvođač i kao takve ih Maico d.o.o. prenose korisnicima.

U ostalim slučajevima, reklamacije na naručenu robu rješavaju se u okviru jamstvenog roka i pod uvjetima jamstva za taj proizvod, gdje korisnik kontaktira Maico d.o.o. na način koji je najprikladniji (putem telefona, e-maila, osobno).

Tehnička roba ima jamstvo deklarirano od strane proizvođača. U slučaju kvara unutar jamstvenog roka Maico d.o.o. je dužan isti otkloniti unutar 45 dana od prijave kvara. U troškove jamstva uređaja nisu uključeni transportni troškovi otpreme i dopreme, te putni troškovi servisera.

Politika privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka

Maico d.o.o. u svojoj djelatnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke naših kupaca i strana zainteresiranih za naše proizvode, pri tome poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice www.maico.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.maico.hr. Ova Politika privatnosti je sastavni dio Uvjeta poslovanja stranice www.maico.hr.

Maico d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.maico.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako Maico d.o.o., obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice www.maico.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i prilikama Maico (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Maico prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@maico.hr.

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici www.maico.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Maico trgovina i web izloga, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Maico putem Internet stranice www.maico.hr?  

Prilikom registracije osobe za Kupca Internet stranice www.maico.hr, Maico koristi i pohranjuje podatke koje je potrebno navesti prilikom narudžbe proizvoda isključivo u svrhu uspostave i odvijanja poslovnog odnosa s kupcem.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s Vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranice www.maico.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane. Miaoc preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice www.maico.hr.

U koju svrhu Maico prikuplja i obrađuje osobne podatke?  

Maico prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice www.maico.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici www.maico.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Maico prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je Kupac prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici www.maico.hr, a koji je sadržan u Uvjetima kupnje (predugovorne obavijesti) te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i prilikama unosom svojih podataka na Internet stranici www.maico.hr daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@maico.hr.

S kojim primateljima Maico dijeli osobne podatke?  

Maico neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Maico će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni  

Maico pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice www.maico.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Maico pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Maica cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@maico.hr.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@maico.hr i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Maica putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@maico.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor  

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@maico.hr. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka  
Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i te su zaštićeni i tako se osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i stranice www.maico.hr odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Maico uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Maico provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.maico.hr te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Maico se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Politike privatnosti  
Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka Maico može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na Internet stranici www.maico.hr. Zato Maico poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.maico.hr.

Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.maico.hr.

Nastavak uporabe Internetske stranice www.maico.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka.

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na računalo od strane web stranice koju posjetite. Uobičajeno je da sprema vaše postavke i postavke za web-stranicu, kao što su na primjer preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web-stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže personalizirane informacije.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući osobne informacije (kao što je osobno ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako se to izričito omogući jer web-stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali/la i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da samostalno izaberete hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti te zatim automatski obrisati pri zatvaranju internetskog preglednika spremljene kolačiće i ostale postavke.

Kako podesiti postavke kolačića?

Uređivanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svojem računalu. Upravljanje i podešavanje postavkama kolačića, kao što smo spomenuli, može se napraviti u internetskome pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, kliknite na ime internetskog preglednika koji koristite. Neke postavke mogu ovisiti i o uređaju kojim pristupate internetu (stolno računalo, tablet ili mobitel) i nisu sve dostupne na hrvatskome jeziku.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Samsung Internet (stranica na engleskom jeziku)
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera
Safari – iOS / Mac

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web-stranicama www.maico.hr.

 

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su korisničko ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, a neki čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti privremeni ili stalni. Pomoću njih web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa sadržaja drugih web-mjesta, na primjer reklame, koje se nalaze na web-mjestu koje trenutno gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

Koristi li www.maico.hr kolačiće?

Intranet stranica www.maico.hr koristi kolačiće, s primarnim ciljem kako bi naša web-stranica omogućila bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi www.maico.hr i zašto?

Privremeni kolačići (engl. Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Koristimo ih da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na www.maico.hr.

Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. www.maico.hr koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti poput „pamćenja“ da je korisnik prijavljen na stranici, što vama kao registriranom korisniku olakšava korištenje www.maico.hr. Također koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika i sukladno tome poboljšali stranicu prema korisničkim načinima korištenja. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

Ima li www.maico.hr kolačiće treće strane?

Koristimo nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i dijeljenje istoga s drugim internetskim servisima.

Društvene mreže

Korisnici se mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih računa s društvenih mreža Facebook, Twitter i Youtube. Također dijeljenje oglasa na tim društvenim mrežama postavlja kolačiće. Internet stranica www.maico.hr koristi osim toga i ostale servise Mailchimp, Skype live chat.

Mjerenje posjećenosti

Naša web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google, Inc. (“Google”). Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) bit će prenesene na Google i pohranjene na poslužiteljima u Republici Irskoj gdje će se čuvati najduže 26 mjeseci nakon čega će biti izbrisani. Google će koristiti te informacije u svrhu vrednovanja vašeg korištenja naše web stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web mjesta i pružanjem drugih usluga vezanih uz aktivnost web stranica i korištenje interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon, ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime tvrtke Google. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Daljnje informacije o Googleovim pravilima o privatnosti možete dobiti na adresi http://www.google.com/privacy.html.

Trenutno postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja “kolačića” za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.eu/

Elektronska komunikacija

Posjećivanjem Internet stranica Maico d.o.o. komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Nadležnost suda

Mjesto izvršenja svih obveza koje proizlaze iz Ugovora s Maico d.o.o. je Varaždin. U slučaju sporova nadležan je Trgovački sud u Varaždinu.

 

Maico d.o.o.

Adresa: F. Galinca 19a, Varaždin, Croatia

Tel: +385(0)42 261 330

Fax: +385(0)42 421 379

Email: info@maico.hr

Newsletter