Tečaj 21.3.2020. Zagreb – Edelweiss veneers estetske ljuskice su vrhunac moderne, minimalno invazivne tehnike postignute u estetskoj dentalnoj medicini 21.03.2020

LETAK: Maico Edelweiss veener Rijeka

Prijavite se kako biste se mogli prijaviti na edukaciju.

Prijave su otvorene do 14.03.2020. Maks. broj sudionika: 10.

Maico d.o.o.

Adresa: F. Galinca 19a, Varaždin, Croatia

Tel: +385(0)42 261 330

Fax: +385(0)42 421 379

Email: info@maico.hr

Newsletter