Kontakt

Maja Stilinović, dipl.oec.

Prokurist

Telefon: 091/22 11 368

Email: maja@maico.hr

Domagoj Stilinović

Direktor

Telefon: 091/261 33 21

Email: domagoj@maico.hr

Tomislav Krajcer, ing.kem.

Voditelj komercijale

Telefon: 091/42 11 368

Email: tom@maico.hr

Andreja Paska, oec.

Voditelj ureda (program dentalnih laboratorija)

Telefon: 091/26 13 317

Email: andreja@maico.hr

Romana Bregović, mag.oec.

Voditelj ureda (program dentalnih ordinacija) i web site administrator

Telefon: 091/318 0687

Email: romana@maico.hr

Saša Ivaniš

Prodajni savjetnik

Telefon: 091/53 66 700

Email: sasha.ivanish@maico.hr

Aldo Arambašić

Vanjska prodaja programa dentalnih ordinacija - područje Dalmacije

Telefon: 091/26 13 322

Email: aldo@maico.hr

Silvija Kunić

Vanjska prodaja programa dentalnih ordinacija - područje sjeverozapadne i srednje Hrvatske

Telefon: 091/26 13 320

Email: silvija@maico.hr

Dea Jeršan Kadrijević, mag.admin.sanit.

Vanjska prodaja programa dentalnih ordinacija - područje Istre, Rijeke

Telefon: 091/26 13 319

Email: dea.jersan@maico.hr

Željko Lukša

Vanjska prodaja programa dentalnih ordinacija - područje Zagreba i Zagrebačke županije

Telefon: 091/26 13 316

Email: zeljko@maico.hr

Juraj Ramušćak

Vanjska prodaja programa dentalnih ordinacija - područje Zagreba, srednje Hrvatske i zapadne Slavonije

Telefon: 091/26 13 324

Email: juraj@maico.hr

Žarko Varžić, dentalni tehničar

Vanjska prodaja programa dentalnih laboratorija - područje Zagreba, Zagrebačke županije i Slavonije

Telefon: 091/4004 087

Email: zarko@maico.hr

Stefan Gostić

Vanjska prodaja programa dentalnih laboratorija - Rijeke, Istre i Dalmacije

Telefon: 091/26 13 314

Email: stefan@maico.hr

Irena Stilinović, ing.

Uredska prodaja programa dentalnih ordinacija

Telefon: 091/58 33 394

Email: irena@maico.hr

Spomenka Mitrić, oec.

Uredska prodaja programa dentalnih ordinacija

Telefon: 091/261 33 15

Email: spoma@maico.hr

Iva Sraga, mag.oec.

Uredska prodaja programa dentalnih ordinacija

Telefon: 091/26 13 313

Email: iva2@maico.hr

Jelena Čižmak, bacc.admin.tribut.

Uredska prodaja programa dentalnih ordinacija

Telefon: 091/261 33 34

Email: jelena@maico.hr

Suzana Stilinović, mag.oec.

Uredska prodaja programa dentalnih laboratorija, web site administrator

Telefon: 091/26 13 323

Email: suzi@maico.hr

Petra Šmitlehner, mag.oec.

Uredska prodaja programa dentalnih ordinacija

Telefon: 091/ 26 13 325

Email: petra@maico.hr

Ruža Kostanjevec, oec.

Voditelj računovodstva

Telefon: 091/26 13 311

Email: ruza@maico.hr

Božica Krajcer, dipl.oec.

Računovodstvo

Telefon: 091/26 13 312

Email: b.krajcer@maico.hr

Goran Stilinović

Voditelj logistike

Telefon: 091/32 11 368

Email: goran@maico.hr

Maico d.o.o.

Adresa: F. Galinca 19a, Varaždin, Croatia

Tel: +385(0)42 261 330

Fax: +385(0)42 421 379

Email: info@maico.hr

Newsletter